Propozice 2018 Carp Events Katlov

 

 

4. Carp Events Katlov

Chcete si zazávodit o zajímavé prize money a ceny?  Máte čas v září 2018? Odpověděli jste si dvakrát ANO? Tak to Vám již nic nebrání, přihlásit se na čtvrtý ročník závodu Carp Events Katlov! Ten se bude konat na jezeře Katlov u Kutné Hory, a to od 11. – 16. září 2018.

V tomto závodě se soutěží o:

  1. místo – 50.000 Kč, poháry a 1x startovní místo na Stairs2Hell 2019 v hodnotě 36.000 Kč!
  2. místo – 25.000 Kč a poháry a týdenní pobyt na hausbotu na ÚN Orlík od spol. půjčithausbot.cz
  3. místo – 15.000 Kč a poháry a 30 kg boilies od společnosti Starbaits.
  4. místo – 7 denní pobyt pro 2 rybáře na polském jezeře Wygonin.
  5. místo – sonar od společnosti DEEPER

Tým s nejtěžší ulovenou rybou získá 5.000 Kč a poháry + 10 kg boilies od spol. Tomáš Blažek & přátelé

11. – 16. září 2018

46 hodin rybolovu na jednom místě a 46 hodin rybolovu na druhém vylosované místě. Dohromady 92 hodin rybolovu!

Harmonogram závodu:

11. září 2018

– 18:00 – 1. kolo registrace týmů

– 18:00 – ? hod. – sraz účastníků k úvodnímu posezení (raut, pivo, limo)

12. září 2018

– 07:15 – 07:30 hod. – 2 . kolo registrace týmů (pro ty co přijedou na poslední chvíli)

– 08:00 hod. – 1. losování lovných míst

– 12:00 hod. – začátek závodu

14. září 2018

– 10:00 hod. – konec rybolovu

– 11:00 hod. – 2. losování lovných míst (v zázemí závodu)

– 11:00  – 12:00 hod. – oběd v zázemí závodu

– 11:00 – 14:00 hod. – přesun na druhé lovné místo

– 14:00 hod. – začátek rybolovu

16. září 2018

– 12:00 hod. – konec rybolovu

– 12:30 – 14:00 hod. – oběd v zázemí závodu

– 14:00 – 15:00 hod. – vyhlášení výsledků

Registrace:

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na stránkách www.katlov.com v záložce Carp Events Katlov. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém zašlou registrační emaily. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášený tým a to i bez udání důvodu. Týmy jsou pouze dvoučlenné a členové týmu musí být starší 18 let.

Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 15.000 Kč.  Startovné může být zasláno buď celé nebo jeho polovina a to do 14 dnů  od data přihlášení.  Druhá polovina startovného musí být zaslána do 30. března 2018. V případě, že do 14 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet (nebo jeho část), bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 18.

Losování:

Nejdříve se vylosuje pořadí, v kterém budou následně týmy losovat. Losuje se jednou na začátku a podruhé v polovině závodu. Losovat může kterýkoliv člen týmu. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude losovat ze zbylých míst po skončení losování. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Lovná místa jsou rozdělena do dvou sektorů č. 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13  a č. 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17. Týmy si losují nejdříve ze všech lovných míst (č. 0-17). Týmy které si vylosují místo č.: 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13 dále v polovině závodu losují z koše, kde jsou místa č.: 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 a 17 .  Týmy, které byly na místech č.: 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17 , losují  z koše, kde jsou místa: 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 a 13.  

Lovný sektor:

Zakrmení a zmapování lovného místa povoleno až po zahájení závodu (platí i po výměně lovných míst). Lovné sektory jsou vyznačené páskou a cedulí s číslem místa. Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze organizační štáb. Ostatní osoby jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru.

V případě, že při zdolávání kapr zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest a kapr nebude započítán. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním kapra rozhodčím do výkazu úlovků.

Bodování:

Bodují se pouze tři nejtěžší kapři z jejichž váhy se stanový konečný součet, který určí pořadí jednotlivých týmů (Není však bezpodmínečně nutné chytit tři bodované kapry. Lze vyhrát i s jedním bodovaným kaprem, pokud bude váhově těžší než tři bodovaní kapři jiného týmu). Kapr je bodován od 7 kg.

Po ulovení bodovaného kapra zavolá mobilním telefonem někdo z úspěšného týmu rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zapíše uloveného kapra do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartách stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.

Pokud bude kapr zaseknut před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na jeho zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaný kapr započítán do výsledku závodu.

O zdolávání nebo záběru je však nutné ihned informovat rozhodčího! Pokud se tak nestane, nemůže být kapr započítán. 

Povinné vybavení:

Každý tým musí být vybaven vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen). Loď, podběrák a podložka na kapry Vám budou zdarma zapůjčeny.

Povolená technika lovu:

Soutěží dvoučlenná mužstva. Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů, bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady!

Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček. Protihrot je povolen. Jakékoliv používání člunů nebo zavážecích lodiček je zakázáno. Vše probíhá pouze z odhozu (nahazování je možné pouze ze břehu). Zdolávání ulovených ryb je možné i z vody, avšak maximálně do úrovně pasu a to maximálně do vzdálenosti 15 metrů od mola. Nahazování z vody je zakázáno.

Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Zákaz používání krmítek a feederových krmítek! Povolen pouze lov na položenou. Feedrové pruty jsou zakázány.

Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety. Obalovací těsta na nástrahy, obalování olov, dipy, gely a PVA povoleny. Zarážky imitující partikl, boilies a pelety jsou povoleny. Krmení methodmixem a vařeným partiklem povoleno.

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

Krmení je možné pouze z lovného místa (není povoleno krmit z hrází) a to pomocí ruky, ručního praku, lopatky, košíčku, raketou (spomb,..apod) nebo kobry. Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou  zakázány.  Dvě hodiny před koncem prvního kola (od 8:00 do 10:00 hodin) je zakázáno, jakékoliv krmení na lovné místě! V případě porušení bude týmu udělena žlutá karta. Trest se následně začne odpočítávat až od začátku druhého kola závodu.

Označování lovného místa je povoleno pouze markerem. Je možné si takto označit lovné místo po celou dobu závodu (5 prut na markrování povolen). Jakékoliv jiné způsoby označení lovného místa jsou zakázány.  Nahazovací echoloty (Deeper, …) jsou povoleny.

Loví se systémem chyť a pusť! Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!

Vyhodnocení závodu:

Vítězí tým, který chytí za celou dobu závodu tři nejtěžší kapry. V případě rovnosti kil rozhoduje o konečném pořadí váha nejtěžšího uloveného kapra daného týmu. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto odvézt na hlavní molo.

Protest:

Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000 Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise: Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká, a dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina).

Každému týmu bude za porušení pravidel uloženo napomenutí (ve formě žluté karty), což znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující čtyři hodiny nahozené pruty a ani nesmí zakrmovat. V případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory . V případě vyloučení týmu jsou všechny jeho výsledky anulovány.

Předání výher:

Peněžité výhry budou týmům zaslány nejpozději do konce října 2018 a to na účty, které vítězné týmy dodají pořadateli. Poháry, diplomy a ceny si vítězné týmy převezmou v rámci slavnostního vyhlášení závodu.

Mapa lovných míst:

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.

Povinností přihlášeného týmu je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše. Zruší-li tým registraci po 1. dubnu 2018, nemá takový tým na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů vzniklých s absencí takového týmu jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Startovné může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým. Nebo se přihlásí další tým, který odstoupivší tým nahradí.

Jestliže nebude závod naplněn, bude výše výher upravena procentuelně podle počtu přihlášených týmů. Dojde-li ke zrušení závodu, bude týmům vráceno 90 % startovného. Zbývajících 10% ze startovného propadá ve prospěch pořadatele na uhrazení závazků vyplývajících z nákladů na přípravu závodu.

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo a to bez nároku na vrácení startovného!

Všichni účastníci Carp Events Katlov se účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodů, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci závodu dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů (dle GDPR) svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a použití pro komerční užití.

Sponzoři