Reklamační řád

Procedura składania skarg

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju.
narzeka na pozwolenie na połów jeziora Katlov, które może być przetworzone u operatora na:
DOTENHILL s.r.o., Zdeslavice 24, 286 01 Černíny, IČ: 02167590, DIČ: CZ02167590

W celu zwrotu pieniędzy, wyślij nam:

Numer konta, z którego został zapłacony, twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego i pisemny wniosek o odstąpienie od umowy.
Odstąpienie od umowy
Kupujący ma prawo zgodnie z paragrafem 6 poprawki do kodeksu cywilnego (ustawa nr 367/2000 Sb.). Aby anulować umowę w ciągu 14 dni od zapłaty za usługi. Kwota pieniędzy zostanie zwrócona na konto wskazane we wniosku o wypłatę umowy kupna. Po otrzymaniu aplikacji sprzedawca sprawdza wszystkie informacje i natychmiastowo zwraca kupującemu odpowiednią kwotę za zamówione usługi.

Jeśli umowa zostanie anulowana w ciągu 14 dni po dokonaniu płatności, kupujący zostanie potrącony z kwoty zwróconej w wysokości 10% wartości zamówienia.

Wniosek o odstąpienie od umowy prześlemy na nasz adres e-mail.
Skargi na hotline

+420777 182 872