Harmonogram akce

Úterý 29. 5. 2018

  • 17:45 – Slavnostní zahájení na nádvoří před chrámem sv. Barbory,
  • 18:15 –  vstup návštěvníků a závodníků do chrámu sv. Barbory,
  • 18:15 – 18:45 uvítání a promluva pana arciděkana Uhlíře, losování lovných míst.

Středa 30. 5. 2018

  • 12:00 zahájení závodu.

Sobota 2. 6. 2018