Propozice

katlov-banner-1200x300-1200x300

Kvalifikace na WCC 2015 se měla konat na jezeře Katlov. Bohužel člověk míní a příroda mění. Díky tomu však můžeme nastartovat vzájemnou spolupráci zaměřenou na podporu rybářského sportu a zejména dětí a mládeže se středočeskou MO Kolín. Prvním krůčkem naší spolupráce je možnost uspořádat kvalifikační závod na World Carp Classic na krásné štěrkovně Sandberk, nedaleko Kolína (revír ČRS – Labe 24A).

Závody budou probíhat dle rybářského řádu, zákona o rybářství (včetně prováděcí vyhlášky) a níže uvedených pravidel závodu.

Dva nejlepší týmy z této kvalifikace budou reprezentovat Českou republiku na WCC 2015, které se koná 19. – 26. září 2015 na francouzském jezeře Madine! Aby se naši zástupci mohli dostatečně připravit na tento prestižní závod, připravili jsme pro ně štědré finanční odměny!

V tomto závodě se soutěží o:

  1. místo – 70.000 Kč, poháry, diplomy + poukaz na věcné ceny v hodnotě 20.000,- Kč
  2. místo – 50.000 Kč, poháry, diplomy + poukaz na věcné ceny v hodnotě 10.000,- Kč
  3. místo – 30.000 Kč, poháry, diplomy + poukaz na věcné ceny v hodnotě 10.000,- Kč

Tým s nejtěžší ulovenou rybou získá 5.000 Kč, pohár a diplom + poukaz na věcné ceny v hodnotě 10.000,- Kč.

Datum konání:

11. – 16. srpna 2015

38 hodin rybolovu na jednom místě a 38 hodin rybolovu na druhém vylosované místě. Dohromady 76 hodin rybolovu!

mapa 8 - final

Harmonogram závodu:

11. srpna 2015

– 17:00 – registrace týmů

– 18:00 – ? hod. – sraz účastníků k úvodnímu posezení (připravíme pro Vás pivo a flák masa k zakousnutí) 

srpna 2015

– 07:15 – 07:30 hod. – registrace týmů (pro ty co přijedou na poslední chvíli)

– 08:00 hod. – losování

– 12:00 hod. – začátek závodu

– 00:00 hod. – konec rybolovu

13. srpna 2015

– 04:00 hod. – začátek rybolovu

– 00:00 hod. – konec rybolovu

14. srpna 2015

– 04:00 hod. – začátek rybolovu

– 10:00 hod. – konec rybolovu

– 10:00 – 14:00 hod. – přesun na druhé lovné místo

– 14:00 hod. – začátek rybolovu

– 00:00 hod. – konec rybolovu

15. srpna 2015

– 04:00 hod. – začátek rybolovu

– 00:00 hod. – konec rybolovu

16. srpna 2015

– 04:00 hod. – začátek rybolovu

– 12:00 hod. – konec rybolovu

– 14:00 – 15:00 hod. – vyhlášení výsledků

Registrace:

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na stránkách www.katlov.com v sekci Kvalifikace WCC. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém zašlou registrační emaily. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášený tým a to i bez udání důvodu. Týmy jsou pouze dvoučlenné a členové týmu musí být starší 18 let.

Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 15.000.  V případě, že do 10 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 20.

Losování:

Nejdříve se vylosuje pořadí, v kterém budou následně týmy losovat. Losuje se dvakrát a losuje kterýkoliv člen týmu. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude losovat ze zbylých míst po skončení losování. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Lovná místa jsou rozdělena do dvou sektorů č. 1-10 a č. 11-20. Týmy si losují nejdříve ze všech lovných míst (č. 1-20). Týmy které si vylosují místo č. 1-10 dále losují z koše,kde jsou místa č. 11-20 a týmy které si vylosovali místo č. 11-20, si dále losují z koše, kde jsou místa č. 1-10. Každý tým tak stráví polovinu závodu na jiné části jezera.

Lovný sektor:

Zakrmení a zmapování lovného místa povoleno až po zahájení závodu (platí i po výměně lovných míst). Lovné sektory jsou vyznačené páskou a cedulí s číslem místa. Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze organizační štáb. Ostatní osoby jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru.

V případě, že při zdolávání kapr zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest a kapr nebude započítán. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním kapra rozhodčím do výkazu úlovků.

Bodování:

Bodují se pouze tři nejtěžší kapři z jejichž váhy se stanový konečný součet, který určí pořadí jednotlivých týmů (Není však bezpodmínečně nutné chytit tři bodované kapry. Lze vyhrát i s jedním bodovaným kaprem, pokud bude váhově těžší než tři bodovaní kapři jiného týmu).

Po ulovení bodovaného kapra „prozvoní“ mobilním telefonem někdo z úspěšného týmu rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zapíše uloveného kapra do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartách stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.

Pokud bude kapr zaseknut před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na jeho zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaný kapr započítán do výsledku závodu.

Povinné vybavení:

Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 80 cm, odháčkovací matrací (nejlépe bazénkového typu), minimálně dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných kaprů (v každém saku může být maximálně jeden kapr), vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen).

Povolená technika lovu:

Soutěží dvoučlenná mužstva. Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů nebo po povolené době lovu, bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady!

Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček. Protihrot je povolen. Jakékoliv používání člunů nebo zavážecích lodiček je zakázáno. Vše probíhá pouze z odhozu (nahazování je možné pouze ze břehu). Zdolávání ulovených ryb je možné i z vody, avšak maximálně do úrovně pasu. Nahazování z vody je zakázáno.

Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Zákaz používání krmítek a feederových krmítek! Povolen pouze lov na položenou. Feedrové pruty jsou zakázany.

Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety. Obalovací těsta na nástrahy, obalování olov, dipy, gely a PVA povoleny. Zarážky imitující partikl, boilies a pelety jsou povoleny. Krmení methodmixem a vařeným partiklem povoleno.

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

Krmení je možné pouze ze břehu a to pomocí ruky, ručního praku, lopatky, košíčku, rakety (spombu) nebo kobry. Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou  zakázány. Označování lovného místa je povoleno pouze markerem. Jakékoliv jiné způsoby označení lovného místa jsou zakázány.

Loví se systémem chyť a pusť! Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!

Vyhodnocení závodu:

Vítězí tým, který chytí za celou dobu závodu tři nejtěžší kapry. V případě rovnosti kil rozhoduje o konečném pořadí váha nejtěžšího uloveného kapra daného týmu. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto si odvézt.

Protest:

Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000 Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise: Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká, a dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina).

Každému týmu bude za porušení pravidel uloženo napomenutí (ve formě žluté karty), v případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory . V případě vyloučení týmu jsou všechny jeho výsledky anulovány.

Předání výher:

Peněžité výhry se týmům budou zasílat na účet, který vítězné týmy dodají pořadateli. Výhry budou týmům vyplaceny do konce srpna 2015. To neplatí pro týmy, které se kvalifikují na WCC 2015. Těmto dvěma týmům bude polovina výhry vyplacena do konce srpna 2015 a zbytek vyhraných peněz převeden na účet nejpozději k 30. září 2015. V případě jejich neúčasti na WCC 2015 jim výhry nebudou vyplaceny, neboť podmínkou vyplacení odměny je v případě týmů, které se kvalifikují na WCC 2015 jejich účast na WCC 2015.

Poháry, diplomy a poukázky na zboží si vítězné týmy převezmou v rámci slavnostního vyhlášení závodu.

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.

Povinností přihlášeného týmu je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše. V případě, že se tým nebude moci zúčastnit některého z kvalifikačních kol, nemá nárok na vrácení části startovného.

Zruší-li tým registraci po 1. červenci 2015, nemá takový tým na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů vzniklých s absencí takového týmu jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým. Nebo se přihlásí další tým, který odstoupivší tým nahradí.

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

Všichni účastníci Carp Event se závodů účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodů, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a použití pro komerční užití.

Partneři

Mediální partneři